Zachraňme
naše lesy

zachraňme život


Proč sázíme stromy?

V dnešní době čelíme obrovským klimatickým změnám, se kterými souvisí také sucho. Naší povinností je přetvořit staré zbytky lesa, které jsou často vykácené a seschlé, na nové lesy plné života. S naším týmem nadšeně sázíme nové mladé stromy a tvoříme tak novou krajinu, která přetrvá pro další generace. Hustý lesní porost lépe zadržuje vodu, čistí vzduch a ochlazuje okolní krajinu.

Zapojte se

Společně s vámi jsme již vysadili

9568

stromů

Nejbližší sázení

Kde

Podrobnosti

Kdy

Odpovědná osoba

Účast

Přidej se

Bělkovické údolí - Dolany

Dojděte za námi sázet nové duby

2020-09-16

Miroslav Kočí